Afscheid nemen is moeilijk en het verwerken hiervan kost tijd. Na het overlijden van een dierbare staat men er in eerste instantie niet bij stil om de uitvaart en het afscheid professioneel te laten fotograferen. Vaak worden de dagen rond de uitvaart in een roes van verdriet beleefd en daardoor wordt niet alles bewust ervaren.
Met grote zorg en aandacht een tastbare en waardevolle herinnering aan een verdrietige gebeurtenis geven. Een fotoreportage kan troost bieden en later houvast geven bij het ophalen van herinneringen.